תרגול קריאה – פתרון

עכשיו כשאין ספק בכך שהצורך בקריאה יעילה הוא חובה, נותר לנו לברר כיצד לגרום לקריאה בסיסית להפוך לקריאה מהירה שיכולה לשרת אותנו לצרכינו בחיים היום יום.

תרגול קריאה הוא חובה. כשם שספורטאי לא יעלה על דעתו ללכת לתחרות ספורט ללא אימונים כך גם יש צורך לאמן את הקריאה. וכמו בספורט, תרגול הקריאה צריך להיעשות בהתאם לגילו וליכולתו של הילד.

תרגול באמצעות משחקים

ילדים אוהבים משחקים. המשחק נתפס אצלם כחוויה בלתי מאיימת ולפיכך מאפשר חזרות רבות שאינן מעייפות. המשחק מאפשר יצירת חוויה מתקנת עבור קורא שחווה תסכולים מן הקריאה ושהמוטיבציה שלו לקריאה נפגעה.

כל משחק שמשל בקריאה חוזרת של מילים והבנת הוראות קצרות יכול להיות משחק טוב לתרגול קריאה. המשחק צריך להיות מעורר, תחרותי במידה זו או אחרת, מפתיע כך שיעורר אצל הילד מוטיבציה להמשיך ולשחק.

תרגול באמצעות טקסטים קצרים מותאמים לרמת הילד

הטקסטים יהיו ערוכים בהתאם לגילו של הילד ומידת הקושי שלו בקריאה. הטקסט יהיה קצר, התוכן יותאם לגילו של הילד, האותיות יהיו ברורות ומותאמות בגודלן לרמת הקריאה שלו, הטקסט יהיה כתוב ברווחים בין שורה לשורה, ואוצר מילים יהיה מותאם לרמת אוצר המילים של הילד.

תרגול להכרת מילים לפני קריאת טקסט

המטרה בפעילות זו היא להכיר לילד את מילות המפתח בטקסט טרם הקריאה. פעולה זו נועדה ליצור מילון מילים מותאם לטקסט שדרכו הילד ילמד מילים חדשות שאינן מובנות לו, מילון שיאפשר תרגול קריאה אוטומטית של מילים מתוך הטקסט וקישור הידע החדש לידע הקודם של הקורא. מילון מותאם לטקסט יתרום לשטף קריאה, ישפר את מידת ההבנה ויאפשר חוויית קריאה מהנה.

קריאה חוזרת של טקסטים

דרך נוספת לתרגול קריאה היא חזרה של מספר פעמים על טקסטים שהילד קרא. החזרה על אותו טקסט מספר פעמים מאפשרת לו לחוש קרבה לטקסט. הקריאה החוזרת מאפשרת תרגול חוזר של קריאה גלובלית של אותן מילים וקריאה מהירה בעלת שטף אחיד. השגת שליטה בקריאה תספק לילד חוויית הצלחה והנאה מהקריאה.

תרגול על ידי מנחה תומך

חשוב שתרגול הקריאה ייעשה בליווי של מנחה תומך שיגלה רגישות וסבלנות לקשייו של הילד וישמש דוגמה לקריאה נכונה (קצב, הטעמה).

לסיכום

תרגול קריאה הוא חלק בלתי נפרד מהקניית הקריאה. מרבית הילדים מגיעים לתוצאות טובות במהלך השנה הראשונה ללימוד הקריאה. במקרים שבהם למרות התרגול החוזר ילדים ממשיכים לגלות קושי בפיענוח, מתקשים להגיע למהירות ושטף בקריאה, אינם מבינים את הנקרא ומעדיפים להימנע ממטלות הקריאה, רצוי להפנותם לגורמים מקצועיים לקבלת ייעוץ והכוונה שיעזרו להם לשפר את תפקודי הקריאה.

ההצעות לתרגול המוזכרות במאמר הן טובות ויעילות מאחר והן מותאמות לקצב האישי, לרגישות ולצרכים האישיים של כל לומד.

לחצו כאן למבחר כלים שמראה כיצד ניתן לאפשר לילדכם לילדכם לתרגל קריאה באוירה תומכת של משחק והנאה.