תקנון אתר “קלי קלולי”

השימוש באתר

אתר “קלי קלולי” כולל דפי עבודה שונים, משחקים ופעילויות אינטראקטיביות מגוונות בתחום שפה, קריאה והכנה לכיתה א’.

אתר “קלי קלולי” מיועד לשימוש אישי של הורים ומורים, המעוניינים לקדם תלמיד ומעוניינים לאפשר לו לתרגל באופן פרטני נושאים לימודיים שונים.

ללא היתר מפורש בכתב מבעלי האתר, אין לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, להעביר לאחרים, לשתף עם אחרים או להעמיד לרשות הציבור במחשב או בדפוס או בכל דרך אחרת תכנים כלשהם מתוך “קלי קלולי” – בין אם הם מיועדים לשימוש מסחרי ובין אם לשימוש בחינם .

השימוש ב”קלי קלולי” – הורדה והדפסה של דפים וכניסה למשחקים ו/או כניסה לפעילויות אינטראקטיביות – יתנהל אך ורק על פי הכללים וההוראות למשתמש, כפי שהן מתפרסמות בגוף האתר. כל שימוש אחר בתכנים של “קלי קלולי” מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של יוצרי האתר ומקימיו.

הנהלת “קלי קלולי” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון למשתמשים. השינויים יתבצעו על פי החלטת ההנהלה; הם יחייבו מרגע פרסומם באתר ללא צורך במסירת הודעה מראש, ועל המשתמשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

בחתימה על תקנון זה, המשתמש מאשר קבלת הודעות שונות של אתר “קלי קלולי”, עדכונים על מוצרים, שירותים, חדשות ומבצעים שונים. משתמש שלא יהיה מעוניין בקבלת הודעות כנ”ל יוכל לבטל פעולה זו באזור האישי.

הנהלת “קלי קלולי” רשאית למנוע מכל משתמש/ת את השימוש באתר, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית הנהלת “קלי קלולי” לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר. הנהלת “קלי קלולי” תעשה כן באם יתברר כי הופרו תנאים המפורטים בתקנון זה, או אם יתגלה מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר, בפעילות האתר, או במשתמשיו .

התכנים

באתר “קלי קלולי” הושקע מאמץ רב במטרה לספק לתלמידים חמרי לימוד ותרגול שהם באיכות הגבוהה ביותר הן מבחינת התכן והן מבחינת העריכה והעיצוב. עם זאת, ידוע לכל המשתמשים כי הדפים והפעילויות באתר מוצעים להם כמות שהם ( “As is”), והנהלת האתר אינה מחויבת להתאימם לצרכיו של כל משתמש, מעבר להתאמות הקיימות בהם.

התכנים באתר מסווגים לפי רמות, אך אין בכך משום התחייבות כי התכנים המשויכים לרמה מסוימת אכן יתאימו לכל תלמיד הלומד ברמה זו.

בכל מקרה, הנהלת “קלי קלולי” לא תישא באחריות כלשהי לכל הפסד או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בתכנים הכלולים בו או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

הנהלת “קלי קלולי” לא תספק כל תמיכה פדגוגית ו/או ייעוץ לגבי התכנים הנמצאים באתר, ונושא זה הינו באחריותם הבלעדית של המשתמשים.

יתכן כי רבים מהנושאים באתר תואמים נושאים הקיימים בתכנית הלימודים של משרד החינוך, עם זאת בשום אופן אין לראות ברשימת הנושאים המטופלים באתר ייצוג כלשהו לת”ל משרד החינוך ואין לראות בה תחליף לנושאים הנלמדים בביה”ס.

למרות בדיקות חוזרות ונשנות שנערכו בכל אחד מדפי העבודה ובכל אחד מן המשחקים והפעילויות האינטראקטיביות, ייתכנו טעויות אנוש – נודה למשתמשים אם יפנו את תשומת לבה של הנהלת האתר אל כל טעות כזו, כדי שטעויות כאלה תתוקנה בהקדם.

אם מישהו מהמשתמשים רואה עצמו נפגע מתוכנו של דף עבודה כלשהו, משחק או פעילות אינטראקטיבית כלשהי, הוא מוזמן לפנות להנהלת “קלי קלולי” בכתב בעניין זה ותלונתו תיבדק ותטופל .

 

מדיניות החזרת מוצרים

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו, הנהלת קלי קלולי תאפשר החלפת מוצרים והחזרתם תוך קבלת החזר כספי בתנאים שיפורטו להלן.

בכפוף לכל דין, הנהלת קלי קלולי תאפשר החלפת מוצרים (ללא החזר כספי) בתנאים הבאים בלבד:

 • ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר למעט חוברות, דפי עבודה ומשחקים דיגיטלים, ובלבד שתוצג הוכחת קניה (פתק החלפה או קבלה).
 • ההחלפה תתאפשר בתוך 14 ימים מיום הקניה, בהחזרת מוצרים במצב חדש, שלא נעשה בהם כל שימוש, באריזתם המקורית שלא נפתחה.
 • תמורת המוצרים שיוחלפו יינתן מוצר חלופי ו/או שובר זיכוי בהתאם לסכום הרשום על הקבלה/ פתק ההחלפה. למען הסר ספק, למעט המקרים המפורטים להלן לא יינתן החזר כספי.
 • בגין מוצרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת. ההחלפה הינה חד פעמית.
 • במקרה של מכירות מיוחדות ומבצעים, מדיניות החלפת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המכירה המיוחדת או המבצע המצוי בקופות.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף לכל דין, הנהלת קלי קלולי תאפשר קבלת החזר כספי עבור מוצרים בתנאים הבאים בלבד:

 • לא ניתן לקבל החזר כספי עבור המוצרים הדיגיטליים הנמכרים באתר, בכל סכום.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובהתאם לדין, לא תתאפשר החזרת מוצר שניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול.
 • המוצר הוחזר לאחת מחנויות הרשת בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, ללא פגם, מבלי שנעשה בו שימוש, באריזתו המקורית שלא נפתחה וכן הוצגה הוכחה לרכישתו (פתק החלפה, קבלה או הוכחה אחרת לעצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום).
 • לא ניתן לקבל החזר כספי עבור מוצרים שנרכשו באמצעות כל סוג של תווי קניה, שוברי מתנה או כרטיסים מגנטיים נטענים.

אופן קבלת ההחזר:

 • בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום, ולכל המאוחר תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה.
 • החלפת או החזרת מוצרים תתאפשר אך ורק בהתאם לאמור במודעה זו, למעט ובכפוף למקרים שנקבעו לכך על פי דין.

 

התקינות הטכנית

הנהלת “קלי קלולי” אינה מתחייבת כלפי המשתמשים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או לנגישות לתכנים באתר בכל עת, ואינה מתחייבת לכך שבעת השימוש לא ייגרמו באתר הפרעות או תקלות טכניות בלתי נמנעות שאינן בשליטתם של הנהלת “קלי קלולי”. כמו כן, הנהלת “קלי קלולי” אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ”ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמשים.

הנהלת “קלי קלולי” אינה מתחייבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. למרות זאת ייעשה מאמץ לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר, וזאת על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד .

הבטחת הסודיות

הנהלת “קלי קלולי” מתחייבת לשמור על סודיות ולא למסור לשום צד ג’ את הפרטים האישיים של המשתמשים, לרבות שמם והדוא”ל שלהם, אלא במקרה של הפרת תנאי הסכם זה.

ערכאות

על השימוש באתר “קלי קלולי” וכל הקשור באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מאתר “קלי קלולי” הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז דרום.