קושי בשטף קריאה – פתרון

איך מתגברים על קושי בשטף קריאה?

שטף קריאה – 4 כללי זהב כדי להתגבר על הקושי:

1. אוצר מילים רחב, 2. הכרת חוקי השפה 3. שליטה באבני היסוד של הקריאה, 4. תפקודים נוירולוגיים

אוצר מילים רחב

תנאי חשוב ליצירת שטף קריאה הוא שליטה בשפה. לכן חשוב להרחיב כל הזמן את אוצר המילים של הילד ואת עולם הידע שלו. אוצר מילים התואם את נורמת בני גילו יאפשר לילד לקרוא ולהבין טקסטים הנדרשים מבני גילו. אוצר מילים רחב וידע עולם עשיר יעזרו לילד להבין את המסר הכתוב בטקסט ובאופן טבעי ישתפר גם שטף הקריאה.

הכרת חוקי השפה

כדי ליצור שטף קריאה טוב חשוב שהילד ידע את חוקי השפה. הכוונה שידע כיצד למצוא שורש של מילה (ל-מ-ד וכו’), יזהה גוף בתוך מילה (הלך, הלכתי, הלכנו, וכו’) בהתאם למה שנדרש מבני גילו, יזהה זמנים (הולכים, הלכו, ילכו), יבחין בצורות רבים ויחיד, זכר ונקבה. שליטה בחוקי השפה תשפר את שטף הקריאה.

שליטה באבני היסוד של הקריאה

שליטה באבני היסוד של הקריאה היא אחד התנאים ההכרחיים ליצירת שטף קריאה. שליטה באבני היסוד היא היכולת לזהות באופן אוטומטי את כל האותיות בשמן, ידיעה והפקת הצליל המיוחד לכל אות, הכרת התנועות (ניקוד) ויכולת לצרף נכון את צלילי האותיות עם צלילי התנועות. שליטה באבני היסוד יש בה כדי ליצור שטף קריאה אחיד.

8 תפקודים נוירולוגיים

בנוסף לשלושת הכללים הראשונים המוזכרים, חשוב להבין את הכלל הרביעי – תפקודים נוירולוגיים, האחראים ליכולות הלמידה. במאמר זה אגע רק 8 מן התפקודים המשפיעים על שטף הקריאה:

  • זיהוי ואבחנה בין צורות – יכולת זיהוי של צורות כוללת זיהוי ואבחנה בין צורות האותיות, סימני ניקוד ותבניות מילים. יכולת זיהוי מהירה מגבירה את שטף הקריאה.
  • זיהוי ואבחנה בין צלילים – יכולת זיהוי ואבחנה בין צלילים כוללת זיהוי ואבחנה בין צלילי האותיות, צלילי הניקוד. זיהוי ואבחנה מהירים מגביר את שטף הקריאה.
  • זיכרון לטווח קצר, במהלך הקריאה הקורא זוכר את המילים במשפט ואת רצף הופעתן במשפט ובסופו הוא יכול לקשור ביניהן ולהבין את המסר.
  • זיכרון לטווח ארוך – מאפשר לילד לשמור בזיכרון אוצר מילים וכל ידע אחר ולהשתמש בו במהלך הקריאה. אוצר המילים מסייע בהבנת הטקסט וההבנה מגבירה את שטף הקריאה.
  • שיום – יכולת להעלות מן הזיכרון שמות של עצמים. כאשר רואים שילד מתקשה לשיים חפצים רצוי לאמן אותו בטכניקות שיעזרו לו להיזכר.
  • שליפה מהזיכרון מאפשרת גישה מהירה לידע השמור בזיכרון. יכולת זו משפרת את הבנת הנקרא ומגבירה את שטף הקריאה.
  • קישור תוכן הטקסט הנקרא עם ידע קודם. קישור לעולם הידע ולניסיון האישי משפרים את ההבנה ושטף קריאה עולה.
  • קשב וריכוז – היכולת לשמור על קשב וריכוז לאורך ביצוע מטלת הקריאה תוך התעלמות מגירויים חיצוניים מאפשרת קריאה רציפה ושמירה על שטף קריאה טוב. במקרים בהם קיימת בעיית קשב וריכוז ישש צורך לפנות לגורמים מקצועיים לעריכת אבחון הבודק את מידת הקושי. פגיעה בקשב וריכוז גורמת לירידה בהישגים לימודיים, והפער הנוצר עלול לגרום לירידה בהבנת הטקסטים הנלמדים ולפגיעה בשטף הקריאה.

לסיכום, כל אחד מארבעת הגורמים המוזכרים במאמר משפיעים על שטף הקריאה. תקינות התפקודים קובעת את איכות שטף הקריאה .

ניתן לשפר שטף קריאה, באמצעות הוראה מותאמת אישית.

על מנת להגיע לתוצאות מיטביות להתייעץ עם גורמים מקצועיים בכדי להתאים את הפתרון המיטבי.

במקרים של קשיי קשב וריכוז חשוב לערוך אבחון בהמלצת רופא נוירולוג ורק הוא יקבע מהו הטיפול הנכון.

במקרים בהם נראה כי אין שליטה טובה באחד או יותר ממרכיבי השפה והקריאה רצוי לערוך אבחון דידקטי והתאמת הוראה לפי המלצות האבחון. שיפור תהליך הקריאה אמור לשפר את שטף הקריאה.

אתר קלי קלולי מתמחה בפיתוח חומרי למידה עבור ילדים המתקשים במשימה זו ובכל משימה אחרת העוסקת בלימוד כתיבה וקריאה. כל החומרים נבנו בצורה משחקית המאפשרת לילדים להתמודד עם הקושי בדרך חווייתית.

הכנסו לחנות הפתרונות שלנו ובחרו מוצרים אשר יעזרו לילדכם לשפר את שטף הקריאה