קושי בזכירת כתיבת צורת האות – פתרון

זכירת כתיבת צורת האות – 4 כללי זהב היכולים לעזור להתגבר על הקושי.

לימוד כתיבת צורת האותיות הוא השלב שבא אחרי שהילד כבר למד לזהות את האותיות.

בתחילת לימוד האותיות נדרשים הילדים לזהות את צורתן ולשיים אותן. מרבית הילדים מצליחים ללמוד בקלות זו או אחרת להבחין בין האותיות אך ישנם ילדים שעבורם זכירת כתיבת צורת האות מהווה קושי.

במאמר שלפניכם מובאים ארבעה כללי זהב אשר יכולים לסייע לאותם ילדים להתגבר על הקושי בזכירת כתיבת צורת האות.

כלל ראשון: שימוש במשחקים ללמידה

משחק הוא תמיד חוויה, בשונה מלמידה במסגרות הפורמליות בשפה המשחקית ישנה יכולת בלתי אמצעית לרתק את לב הילד ולרתום אותו לתהליך הלמידה.

המשחק מתנהל באווירה חופשית, ללא מתן ציונים ובקורת, ובמהלכו ישנן הזדמנויות רבות לילד לחוות חווית הצלחה, דבר המחזק המניע אותו ללמידה אפקטיבית של זכירת כתיבת צורת האות.

כלל שני: שיתוף החושים בלמידה

לכל אחד יש חמישה חושים: שמיעה, ראיה, מישוש, טעם וריח, אלא אם כן נפגם אחד או יותר מהם מכל סיבה שהיא. גירויים מהסביבה נקלטים על ידי החושים, מתקשרים עם תאי העצב, עוברים עיבוד במוח ונחרתים בזיכרון.

למרות שלרשותו של כל לומד עומדים חמישה חושים, הלומדים נבדלים זה מזה בחוזק התגובה של החושים למידע המגיע אליהם מן הסביבה, באופן שמידע זה נקלט על ידי מערכת העצבים ובאופן שהמידע נחרת במוח.

יוצא מכך שלכל לומד יהיה חוש אחד דומיננטי אך במקרים רבים המורה/הורה אינו יכול לדעת מהו החוש הדומיננטי של הילד ולכן שיתוף כל החושים בלמידה יהיה אפקטיבי יותר מאשר הסתמכות על חוש אחד.

כלל שלישי : למידה תוך כדי תנועה

תנועה שחוזרת על עצמה שוב ושוב נחרתת בזיכרון והופכת לתנועה אוטומטית שבאה לשרת את זכירת כתיבת צורת האות.

כאשר הילד רואה אות, כותב אותה הוגה את הצליל, הוא נעזר בשלושה חושים: שמיעה, ראיה ותנועה. הוא קולט את הצליל באוזניו ובעיניו, ומקשר בין מראה האות לבין הצליל ותנועת הפה בעת ההגייה ותנועת היד בעת הכתיבה.
תנועה גדולה נחרתת בזיכרון טוב יותר מתנועה קטנה.

לדוגמה:

  • כתיבת אותיות בתנועה גדולה על לוח בעזרת גיר
  • כתיבת אותיות בארגז חול בעזרת האצבע
  • כתיבת אותיות בארגז חול בעזרת הרגל.

כלל רביעי: למידה תוך שימוש בקשרים אסוציאטיביים

שימוש באסוציאציות עשוי להיות כלי יעיל בזכירת כתיבת צורת האות. כאשר מצמידים את האות בעלת הצורה המופשטת לציור או תמונה קרובה לעולמו של הילד, לדוגמה: האות ‘א’ לצד תמונת אריה, או האות ‘ח’ לצד תמונת חלון, כאשר הילד יעלה בזיכרונו את תמונת ה’אריה’, יש סיכוי רב יותר שיזכור גם את צורת האות ‘א’.

ולחילופין, כאשר ישמע את שם האות, תעלה בזיכרונו תמונת ה ‘אריה’, ושוב ייזכר בצורת האות.

לסיכום, כל הפעולות המוזכרות לשיפור וחיזוק הלמידה הן המלצות בלבד. כל אחד יכול להוסיף או לגרוע פעילויות כרצונו, אך הקפדה על ארבעת כללי הזהב עשויה להביא לתוצאות מיטביות של לימוד האותיות.

למוצרים לזכירת כתיבת צורת האות – לחץ כאן