קושי בהבנת הנקרא

קושי בהבנת הנקראלהתגבר על הקושי בהבנת הנקרא

דיבור וכתיבה – שני נתיבים לשפה

כל דובר שפה באשר הוא חייב להבין את שני נתיבי שפת האם שלו – הדיבור והבנת הדיבור, הקריאה והבנת הנקרא.

השפה הדבורה היא הנתיב הראשון שהילד לומד להכיר, ובאמצעותה הוא לומד לדבר ולהבין את אשר מדברים אליו. זוהי השפה שדרכה הילד מתקשר עם סביבתו, והסביבה מתקשרת איתו באמצעות חוש השמיעה. הילד שומע את הדברים הנאמרים לו, האוזן קולטת את המילים, מוחו מעבד את המידע, הוא מסיק מסקנות, מבין ויודע כיצד להגיב.

השפה הכתובה היא הנתיב השני שבו המידע נקלט על ידי חוש הראייה. השפה הכתובה מתפתחת אחרי השפה הדבורה. זוהי הנקודה שבה שני הנתיבים פוגשים זה את זה. בזמן זה, הילד מתחיל להיות ער לסימני הכתב. זה יכול לקרות לעיתים כבר בהיותו בן שלוש, אך הוא מתחיל ללמוד להשתמש בה בגיל חמש לערך.

מה בין הבנת הנשמע להבנת הנקרא?

שלא כמו השפה הדבורה הנקלטת באמצעות חוש השמיעה, השפה הכתובה נקלטת באמצעות חוש הראייה. תהליך קליטת המידע ועיבודו במוח שונים בתכלית השינוי מעיבוד השפה הדבורה. אלה שני נתיבים שונים של קליטת המידע ועיבודו, וכל אחד מהם דורש מיומנויות שונות.

בהגיע הילד לגיל קריאה, הוא לומד להכיר את האותיות, לומד לחברן למילים, מבין את המסר, ממשיך ומחבר מילים למשפטים, משפטים לפסקאות ופסקאות לסיפור או טקסט מסוג אחר. הבנת הנקרא נקבעת במידה רבה בהתאם לעושר המטען הלשוני והחווייתי של הילד.

דרך שכולה גילויים והפתעות

יכולת הקריאה והיכולת להבין את המסר העולה מן הטקסט הן שתי מיומנויות השונות בתכלית זו מזו. הקריאה היא יכולת טכנית של פיענוח הסימנים הכתובים – אותיות, תנועות ומילים. הבנת הנקרא היא יכולת שכלית והיא המפתח הפותח בפני הילד שער להבנת העולם באמצעות השפה הכתובה.

קורא שמבין את הנקרא, משול לאדם ההולך בדרך שכולה גילויים והפתעות. הוא מביט בנוף, קולט את המראות, נהנה מתופעות הטבע הנגלות לעיניו, מסיק מסקנות ומגלה תובנות חדשות. לעומתו, קורא שאינו מבין את הנקרא, משול לאדם ההולך בדרך ואינו מבין את אשר עיניו רואות. המראות לא מדברים אליו, הוא אינו מסיק מסקנות ולכן הוא גם אינו מגלה תובנות חדשות. כלומר הוא כאילו לא הלך בדרך.

כל אחד והפסגה שלו

לסיכום, הבנת הנקרא תלויה בשלושה גורמים: באוצר המילים שהילד ירכוש, בהתנסויותיו לאורך תקופת חייו, וביכולותיו השכליות. כדי להבין את הטקסט שהוא קורא, עליו לחבר בין אוצר הידע השמור בזיכרונו לבין זה המובא בטקסט, וככל שיכולותיו השכליות יהיו גבוהות יותר, הבנתו תהיה גבוהה יותר.

גם במקרים שבהם הבנת הנקרא חלשה במידה זו או אחרת, ניתן לשפרה בעזרת מורה דרך טוב שמעודד, נותן כלים להתמודדות עם הטקסט ומעשיר את הילד בחוויות ובאוצר מילים.

לחצו כאן כדי ללמוד מה הן הדרכים הטובות ביותר להכין את ילדכם להבנת הנקרא