ערכה בת 3 חוברות ללימוד אותיות דפוס וכתב

ערכה בת 3 חוברות ללימוד אותיות דפוס וכתב

186.00 174.00

ערכה בת 3 חוברות ללימוד אותיות דפוס וכתב, לפיתוח מיומנויות שפה וחשיבה, ערוכות לפי רצף לימודי. בכל חוברת 100 עמודי תוכן בליווי איורים מקסימים.